Cài Java nộp Thuế điện tử trên Google Chrome | Java eSigner 1.0.9

Rate this post

 cài đặt java nộp Thuế điện tử
Trang web kê khai nộp tiền thuế: Thuedientu.gdt.gov.vn

Để sử dụng trang Thuế điện tử trên thì cần phải cài đặt java cho máy tính.
– Nếu chưa cài đặt công cụ ký điện tử java esigner khi Đăng ký hoặc Đăng nhập Thuế điện tử trên trình duyệt Google Chrome thì sẽ hiển thị thông báo như sau:

Lỗi hiển thị chưa cài đặt esigner

Sau đây là bài viết hướng dẫn cài đặt java esigner 1.0.9 khi sử dụng dịch vụ Thuế điện tử  (thuedientu.gdt.gov.vn) trên trình duyệt máy tính Google Chrome:

Bước 1: Cài đặt java Esigner 1.0.9
– Tải file esigner 1.0.9 về Tại Đây

–  Sau khi tải file về hoàn thành thì ta mở file đã tải lên
Mở file cài đặt esigner

Sau đó bấm đúp chuột trái vào file eSigner_1.0.9_setup.exe để tiến hành cài đặt
cài đặt esigner 1.0.8

Sau đó bấm vào Install để tiến hành cài đặt
Cài đặt công cụ ký điện tử esigner

 

Chờ cho đến khi cài đặt hoàn tất

Bấm Finish để kết thúc cài đặt
Kết thúc cài đặt esigner

 

– Như vậy bạn đã hoàn thành các bước cài đặt công cụ ký điện tử java esigner 1.0.9 dùng Thuế điện tử trên trình duyệt Google Chrome.
Bạn tắt trình duyệt Google Chrome sau đó mở lại trình duyệt và đăng nhập vào Thuế điện tử để sử dụng tiếp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.