Không phát sinh có phải nộp tờ khai thuế GTGT?

5/5 - (3 bình chọn)

Không phát sinh có phải nộp tờ khai thuế gtgt

Những doanh nghiệp không phát sinh hoặt động mua bán đặc biệt những doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh doanh thu thì có phải nộp tờ khai thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết:

Thuế GTGT

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Có 2 phương pháp tính thuế GTGT là khấu trừ và Trực tiếp

Phương pháp khấu trừ là gì? Nếu thuế GTGT đầu ra lớn hơn đầu vào thì doanh nghiệp phải nộp phần chênh lệch thuế đó. Ngược lại nếu thuế GTGT đầu ra nhỏ hơn đầu vào thì doanh nghiệp sẽ được khấu trừ phần chênh lệch.

Phương pháp trực tiếp là gì? Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu.

Có 2 kỳ kê khai thuế GTGT: kỳ kê khai thuế theo tháng và theo quý

Những doanh nghiệp mới thành lập thì được lựa chọn kê khai thuế GTGT theo quý (sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng sẽ dựa vào doanh thu để xác định)

= = ) Hiện tại đến 90% doanh nghiệp Việt Nam đều lựa chọn kê khai thuế theo quý và đăng ký tự nguyện để kê khai theo phương pháp khấu trừ.

Theo quy định tại khoản 1, điều 10, thông tư số 156/2013/TT-BTC:

c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.

== > Như vậy, nếu trong kỳ Doanh nghiệp không phát sinh doanh thu thì doanh nghiệp vẫn bắt buộc phải kê khai thuế GTGT (tức là không có hóa đơn đầu vào, đầu ra).

Xem thêm: >>>Hướng dẫn nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng
>>> Cách lập tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.