Ký số là gì?

Rate this post

Ký số là gì

Ký số là gì? Ký số là việc đưa khoá bị mật vào một chương trình phần mềm để tự động tạo và gắn chữ ký số vào thông điệp dữ liệu

Xem thêm: >>> chữ ký số là gì?

Người ký là thuê bao dùng khoá bí mật của mình để ký số vào một thông điệp dữ liệu dưới tên của mình

Để dễ hình dung ta có thể hiểu như thế này. Khi ta ký trên bản giấy thì đó là ký tay, khi ký trên văn bản điện tử thì đó là ký số. Thông thường mỗi một phần mềm hay website sẽ thiết kế một mục ký số để khi khách hàng cần ký bằng chữ ký số thì chỉ cần bấm vào mục ký số sau đó đó nhập mã pin của chữ ký số là hệ thống sẽ ký văn bản đó

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.