Phần Mềm Hỗ Trợ

4.7/5 - (15 bình chọn)

1, Phần mềm dành cho Thuế điện tử

             1.1  Tải java esigner 1.0.9

             1.2  Tải phần mềm HTKK 5.1.0

             1.3  Tải phần mềm đọc file XML iTaxViewer 2.3.0

2, Phần mềm Java dành cho Hải Quan

      Tải Java 7u3

3, Phần mềm dành cho Bảo Hiểm Xã Hội 

   3.1 Tải ứng dụng ký số BHXH 

   3.2  Tải Extension ký số BHXH

4, Phần mềm Chữ Ký Số

                      4.1   Phần mềm Chữ Ký Số VINA     VinaCA Token V5      VinaCA Token V6

                      4.2   Phần mềm Chữ Ký Số VNPT    Driver Token v8

                      4.3   Phần mềm Chữ Ký Số Viettel   USB Token V5

                      4.4   Phần mềm Chữ Ký Số Bkav      Bkav CA Token Manager

                      4.5   Phần mềm Chữ Ký Số FPT       Driver mới nhất FPT CA

                      4.6  Phần mềm chữ ký số VGCA       VGCA  V1

5, Phần mềm Đấu thầu qua mạng

                      Tải Agent 1.0.1

6, Phần mềm Foxit Reader Ký file PDF

                      Tải Foxit Reader 11