iTaxViewer 2.0.4 | Mới nhất của Tổng cục Thuế 2022

Tải và cài đặt itaxviewer mới nhất

Phần mềm iTaxViewer là phần mềm đọc tờ khai XML do Tổng cục Thuế phát hành dùng để đọc, kiểm tra và in tờ khai thuế định dạng XML được chính xác.

iTaxViewer 2.0.4 là phiên bản mới nhất phát hành ngày 18/08/2022
Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.4: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.3: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 2.0.2: Tại đây.
Tải bộ cài iTaxViewer phiên bản 1.9.7: Tại đây.
Hướng dẫn cài đặt iTaxViewer : Tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.