Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng 2023

Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Trong quá trình nộp tờ khai thuế xuất hiện thông báo. Có lỗi trong quá trình xử lý tờ khai. Tờ khai phát sinh các lỗi sau: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng-

Nguyên nhân:

1. Lỗi này có thể do tờ khai XML làm từ HTKK nhầm kỳ báo cáo (tháng, quý hoặc năm)
2. Chưa hoặc đăng ký không đúng mục Đăng ký tờ khai ở phần Khai thuế trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn

Cách xử lý :
Trường hơp 1
: Kiểm tra lại tờ khai XML xem đã làm đúng theo kỳ báo cáo chưa (tháng, quý hoặc năm). Nếu chưa đúng thì làm lại tờ khai XML trên HTKK và kết xuất lại rồi nộp lại tờ khai. Nếu đúng rồi thì làm tiếp theo Trường hợp 2

Trường hợp 2
: Chưa Đăng ký tờ khai trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn

Hướng dẫn đăng ký tờ khai
Bước 1: Sau khi đăng nhập vào thuedientu.gdt.gov.vn  bạn vào mục Khai thuế  ⇒ Đăng ký tờ khai

Đăng ký tờ khai thuế

Bước 2: Bấm vào Đăng ký thêm tờ khai (với doanh nghiệp chưa đăng ký tờ khai nào thì sẽ không làm bước này)

Đăng ký thêm tờ khai

Bước 3: Danh sách tờ khai cần đăng ký hiện ra. Bạn tìm đến tờ khai cần đăng ký rồi tích vào ô trống bên phải của tờ khai cần đăng ký
Lưu ý: bước này rất quan trọng. Rất nhiều bạn chọn sai ở bước này dẫn đến nộp tờ khai sẽ báo lỗi như trên. Do đó bạn cần lưu ý những mục ở dưới ( Bạn nên mở tờ khai  XML đã làm ở HTKK để đối chiếu chọn thông tin cho chuẩn xác)
– Chọn đúng tờ khai cần đăng ký.
– Kỳ kê khai (chọn theo kỳ, tháng, quý, năm)
– Năm kê khai (Ví dụ mình nộp cho quý 1 năm 2022 thì chọn thời giạn bắt đầu là Q1 2022)

Danh sách tờ khai đăng ký thuế
Sau đó kéo xuống phía dưới và chọn Tiếp tục

 

Bước 4: Danh sách tờ khai đã chọn đăng ký hiện ra. Bấm Chấp nhận để hoàn thành đăng ký tờ khai

– Để kiểm tra lại tờ khai đã đăng ký thành công chưa . Bạn vào lại  Khai thuế  ⇒ Đăng ký tờ khai.  Danh sách các tờ khai đã đăng ký thành công sẽ hiện ra.

– Như vậy bạn đã hoàn thành đăng ký tờ khai. Việc đăng ký chỉ cần làm một lần. Trừ khi tờ khai làm theo thông tư mới thì mới cần đăng ký lại.

Trường hợp 3: Đã Đăng ký tờ khai mà đăng ký chưa đúng thông tin như Kỳ kê khai, năm kê khai
Bạn ngừng (hủy) tờ khai đã đăng ký sau đó đăng ký lại tờ khai
– Cách ngừng (hủy) tờ khai đã đăng ký như sau
Bạn vào Khai thuế  ⇒ Đăng ký tờ khai. Danh sách tờ khai đã đăng ký hiện ra. Bạn tích chọn tờ khai cần ngừng (1) sau đó bạn bấm Đăng ký ngừng tờ khai (2) sau đó bấm OK (3)
Ngưng tờ khai thuế điện tử

Sau đó bấm Chấp nhận để hoàn thành Ngừng tờ khai đã đăng ký.
– Sau khi ngừng tờ khai thành công thì tiến hành đăng ký mới tờ khai như ở Trường hợp 2

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.