5 Điều cần lưu ý về Thuế đầu năm 2023

Rate this post

1,Thuế suất GTGT

Bắt đầu từ 01/01/2023, mức giảm thuế suất 8% không còn hiệu lực và sẽ quay về mức thuế suất cũ 10% (Áp dụng cho tất cả các ngành nghề, lĩnh vực)

2, Ký hiệu lập hoá đơn

Bắt đầu từ 01/01/2023, ký hiệu năm lập hoá đơn là 23 và có số hoá đơn bắt đầu từ 1.

3, Phí và lệ phí

– Nộp lệ phí môn bài chậm nhất ngày 30/01/2023

  • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng : 3.000.000 đ/năm
  • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư dưới 10 tỷ đồng: 2.000.000 đ/năm
  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh… 1.000.000 đ/năm

4, Thời hạn nộp thuế GTGT và TNDN

– Thời hạn nộp thuế TNDN Quý 4/2022 chậm nhất ngày 30/01/2023
– Thời hạn nộp tờ khai GTGT theo tháng 12/2022 chậm nhất là ngày 27/01/2023
– Thời hạn nộp tờ khai GTGT Quý 4/2022 chậm nhất là ngày 31/01/2023

5, Quyết toán thuế 

Thời hạn nộp hồ sơ khai Quyết toán thuế năm 2022 và tiền thuế theo quyết toán chậm nhất ngày 31/03/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.